Filmski žiri WHF No.6.
Kao i svake godine stručni žiri sastavljan od već afirmiranih ili neafirmiranih filmaša, književnika, glumaca, glazbenika, likovnih umjetnika....Katarina Perica (Zadar / Hrvatska)
Ambiciozna glumica, koja je u "Ponosu Ratkajevih" u kojem glumi Židovku Hanu Wieser , ostvarila svoju prvu televizijsku ulogu. Sprema diplomske ispite na dva fakulteta (na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti te na Ekonomskom fakultetu u Splitu)
dr. Ivo Čolak Čivo (Široki Brijeg / BiH)
Ivo Čolak rodio se u Širokom Brijegu 5. lipnja 1968. u primaćoj sobi obiteljske kuće u kojoj i danas živi. Osnovnu i srednju školu završio je u Širokom Brijegu, a diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Mostaru 1992. i Filozofskom fakultetu u Mostaru 2003. (novinarstvo-analiza filmske kritike). Na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Splitu magistrirao je 1997., a doktorsku disertaciju obranio je 2002. godine. Na postdoktorskom studiju bio je u Švicarskoj, u Zürichu, a od 1992. do 2002. urednik je i voditelj filmske emisije na Radiju Široki Brijeg. Pisao je filmske kritike i uvodnike za časopise i biltene filmskih festivala, a trenutačno je glavni urednik časopisa za kulturu, umjetnost i znanost ''Vitko''. Od 2002. do 2004. bio je prodekan na Građevinskom fakultetu u Mostaru, a od 2004. do danas je dekan toga fakulteta.
Zoran Krezić (Konjic / BiH)
Zoran Krezić rođen u Konjicu 1954., predsjednik je Udruženja neprofesionalnog filma Bosne i Hercegovine. Kao samostalni neprofesionalni filmski autor nagrađivan na BiH, internacionalnim i svjetskim festivalima dokumentarnog filma. Živi i radi u Konjicu, zaposlen na RTV Konjic.
Svetislav Cvetković (Livno / BiH)
Rođen je 20.07.1980. g. u Livnu gdje je završio Osnovnu i Srednju Ekonomsku Školu. Diplomirao je slikarstvo u klasi profesora Ante Kajinića 2004. godine na ALU Široki Brijeg, gdje je završio i poslijediplomski studij ''Ars Sacra'' 2006. g. Radi kao mlađi asistent na slikarskom odjelu na ALU Široki Brijeg. Član je ULUBiH-a i ULU En Face-a.


18.07.2008.


Copyright © 2003 - 2019 West Herzegowina Fest. All rights reserved.スーパーコピー
This site is powered by GCR production